ביופידבק

אחד מהכלים בהם אני עושה שימוש בעבודתי הטיפולית הוא הביופידבק (ביופידבק מהמילים ביו=חיים ו-פידבק=משוב). הביופידבק הוא כלי עזר בטיפול המאפשר למטופל שליטה טובה יותר על גופו ועל תגובות פיזיולוגיות ורגשיות במצבים של לחץ וחרדה ובבעיות נפשיות ופיזיולוגיות נוספות. 

במהלך הטיפול בעזרת הביופידבק מחובר המטופל אל מערכת חיישנים אשר מודדת שינויים פיזיולוגיים בגופו כדוגמת שינויים בקצב הלב או שינויים בנשימה. הנתונים שמתקבלים בעזרת החיישנים מעובדים על ידי תוכנת מחשב לתצוגה גרפית על גבי המסך. התבוננות במסך מאפשרת קבלת משוב על ההתרחשות הפיזיולוגית בגוף. בעזרת טכניקות שונות הנלמדות בטיפול הפסיכולוגי ובעזרת המידע המתקבל ממערכת הביופידבק ניתן להשפיע על מצב המתח בגוף ולשנותו. 

לדוגמה, במצב של פחד מופעלת מערכת עצבים אשר נקראת מערכת העצבים הסימפתטית. הסימנים הפיזיולוגים אשר מלווים את הפעלתה של מערכת זאת כוללים בין השאר הזעה מוגברת, האצת קצב הלב ושינויים בנשימה. בעזרת טכניקות הרפיה שונות ניתן להפחית את עוצמת פעולתה של מערכת זו. חיישני הביופידבק יכולים למדוד את הסימנים הפיזיולוגיים הרלוונטיים ולסייע בתרגול טכניקות ההרפיה.

הטיפול בעזרת הביופידבק לרוב נמשך מספר שבועות או חודשים, לאחריהם המטופל אמור להיות מסוגל ליישם את מה שלמד גם מחוץ למסגרת הטיפול, בכל עת שהדבר נדרש.